Vaccinatie-herstelpakket

Homeopathie de schakel tot herstel

Nooit meer hersteld na ......

Vaccinatie, medicatie maar ook van doorgemaakte ziekten kunnen mogelijk een bijdrage aan uw klachten veroorzaken. U herkent dit aan de uitspraak: Nooit meer hersteld na….

Door het inzetten van het vaccinatie herstelpakket, wordt stap voor stap alle oorzakelijke factoren (vaccins, reguliere medicatie, intoxicaties, ziektes, etc.) ontstoord met de homeopathisch verdunde en gepotentieeerde* stoffen die de klachten veroorzaakt hebben.


Iedere behandeling start altijd met een intake

Het doel van de intake is om een goed beeld te krijgen na inzet van medicatie of vaccinatie. We gaan uitzoeken welke stof of stoffen bij u een verstoring heeft veroorzaakt. We nemen samen uw klachten of die van uw kindje door aan de hand van het vragenformulier *. We bespreken wat er sinds de toediening van de medicatie of vaccinatie is veranderd en brengen dit uitgebreid in kaart. Daarnaast bespreken we ook uw verwachtingen; wat hoopt u dat er na de behandeling (ten goede) is veranderd.

U krijgt een duidelijke uitleg over de behandeling, hoe gaat het in zijn werk en wat u kunt verwachten. De homeopathische middelen en het bijbehorende uitgebreide innamevoorschrift krijgt u direct mee naar huis. Hierin staat precies beschreven op welke wijze de middelen worden ingenomen en wanneer. Er staat ook beschreven wat u eventueel aan reacties kunt verwachten.

Heeft u na alle deze informatie nog vragen dan heeft u natuurlijk ook nog alle gelegenheid om uw vragen te stellen. Mocht er overigens tijdens het gesprek blijken dat een andere behandeling de voorkeur heeft dan zal dit ook worden besproken. Op deze wijze wordt de behandeling helemaal op uw klachten afgestemd.

We plannen ook direct de tussentijdse evaluatie om de voortgang te bespreken. U kunt ook hier uw vragen stellen indien nodig mocht zijn. Tevens plannen we een afspraak voor de eindevaluatie. Tijdens deze evaluatie bespreken we in hoeverre de klachten nog een rol spelen en mochten er nog klachten aanwezig zijn die aandacht behoeven kunnen we samen bespreken welke behandeling hier op zou kunnen aansluiten.

* Vooraf aan de intake krijgt u een vragenformulier thuis gestuurd met het verzoek deze zo volledig mogelijk in te vullen. Het intakeformulier bevat onder andere vragen met betrekking tot uw gezondheid, uw huidige klachten en een overzicht van de medicatie die u heeft ( gehad).

Het streven is dat u binnen twee weken terecht kunt voor dit consult. Het consult neemt ca. 30 minuten in beslag.

Korte samenvatting van het vaccinatie-herstelpakket

Uitgebreid Intakegesprek;
Bespreken vragenlijst intake
Informatie over het ontstoren en wat u kunt verwachten (kan op verzoek ook telefonisch)
U ontvangt de middelen en eventuele orthomoleculaire ondersteuning mee inclusief een uitgebreide uitleg
Een afspraak voor een tussentijdse evaluatie
Een afspraak voor een afrondend gesprek
Bespreken vragenlijst eindevaluatie
Bespreken ervaringen

Aanvullende informatie

Dit pakket is ook beschikbaar als e-Consult, speciaal geschikt wanneer tijd of afstand een bezwaar is!
Het vaccinatie-herstelpakket voor € 135,00

Dit pakket wordt vergoed vanuit uw aanvullende verzekering en wordt NIET verrekend met uw eigen bijdrage!

Wilt u een afspraak plannen of heeft u nog vragen dan kunt u contact opnemen. Dit kan telefonisch of via de Whatsapp op telefoonnummer 06-54974904 of u kunt een email sturen naar praktijk@deschakel.info (graag uw telefoonnummer vermelden dan kan ik contact met u opnemen en u informatie verstrekken afgestemd op uw situatie!).