Contact

heeft een vraag of u wilt een afspraak maken?

U wilt graag meer weten welke mogelijkheden er voor uw klachten mogelijk zijn, neem dan gerust contact op. Ik beantwoord graag al uw vragen. Zo ontdekt u wat de mogelijkheden zijn en komt u niet voor onverwachtse verrassingen te staan.

Belt u gerust telefoonnummer 06 5497 4904. Dit kan ook via de WhatsApp:  Voeg 06 5497 4904 toe aan Whats-app en neem contact op!

Nicolle Leijen is dagelijks tussen 9:00 - 18:00 telefonisch bereikbaar. Tijdens een consult wordt u verbonden met de voicemail van de praktijk de Schakel. Spreek dan een korte boodschap in en Nicolle belt zo spoedig mogelijk terug.

Liever via de mail? Dat kan ook. U kunt uw mail met uw vraag sturen naar:  praktijk@deschakel.info

Bezoekadres

Praktijk de Schakel is gevestigd op het onderstaand adres:
Zwanebloem 23
1724 XX Oudkarspel
gemeente Langedijk

Er zijn parkeervakken in de straat.

De praktijkruimte bevindt zich aan huis, maar is gescheiden van het privé deel. De meest rechter deur naast het huis is de ingang van de praktijk.

Let op: De praktijk bevindt zich op de eerste etage en is alleen via een trap bereikbaar. Is dit voor u een probleem, neem dan contact op dan zoeken we samen naar een oplossing.

Bereikbaarheid openbaar vervoer

Vanaf station Alkmaar kunt u bus 169 richting Oudkarspel nemen. Uitstappen bij halte Haagwinde. U hoeft niet de weg over te steken, wanneer u het slootje oversteekt bevindt u zich op de Zwanebloem. Vanaf dit punt rechts aanhouden en is het nog 350 meter naar Praktijk de Schakel.

Kennis maken op een andere wijze?

U wilt meer te weten komen hoe de homeopathie wordt ingezet? Doe dan mee met de basiscursus "Homeopathie, uit en thuis!" De basiscursus die bestaat uit twee ochtenden in twee opéénvolgende weken, elk van 2 uur. Op de eerste ochtend staat de theorie centraal, tijdens de tweede ochtend gaan we oefenen aan de hand van praktijkvoorbeelden. U leert op deze wijze alledaagse klachten van uzelf familie en vrienden met homeopathie te helpen.

De cursus wordt in kleine groepjes (max. 4 personen) in Praktijk De Schakel gegeven. Bij aanvang krijgt u een syllabus waarin de lesstof overzichtelijk wordt weergegeven. Ook ontvangt u een starterskit die de 10 middelen bevat die worden behandeld en ingezet kunnen worden bij de alledaagse klachten. Denk hierbij aan blauwe plekken, diarree na verkeerd eten, zenuwen voor een spannende gebeurtenis.

Kosten voor de basiscursus is € 70,- voor 2 ochtenden, inclusief de starterskit met daarin de 10 middelen die worden behandeld en een syllabus waar u alle belangrijkste dingen nog eens kunt terug lezen. Tevens is er een korte samenvatting om mee te nemen op reis. Zo heeft u altijd de eerste hulp bij de hand!

Bij voldoende aanmeldingen start de cursus 🙂  Aanmelden kan kan via e-mail of telefonisch:


UW PRIVACY

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelend homeopaat, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

 • zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke en medische gegevens,
 • er voor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens

Als uw behandelend homeopaat heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier.

Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de behandeling is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
 • Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.
 • voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
 • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie zodat ik een factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard.

PRIVACY OP DE ZORGNOTA

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.

 • Uw naam, adres en woonplaats
 • uw geboortedatum
 • de datum van de behandeling
 • een korte omschrijving van de behandeling, ‘behandeling klassieke homeopathie’,
 • de kosten van het consult

Voor eventuele klachten over de behandeling kan de cliënt zich wenden tot het onafhankelijk Geschilleninstantie Zorggeschil.


Registratienummer NVKH: 04-1634
Licentienummer RBCZ: 170277R
KvK nummer: 37153241
AGB-code zorgverlener: 90038936
AGB-code praktijk: 90017435
IBAN: NL53 RABO 0141 3602 08