Tarieven

Tarieven en vergoedingen 2020

Eerste consult duur ongeveer 1½ uur 107,50
Vervolgconsult duur ongeveer 1 uur 77,50
Telefonisch acuut consult max. ½ uur 39,50
Nasturen middel 19,50
Tarieven onder voorbehoud

Het oxytocine-schade herstelpakket voor € 127,50. Dit pakket is ook beschikbaar als e-Consult

Het oxytocine-schade herstelpakket bestaat uit:

 • Uitgebreid Intakegesprek;
  • Bespreken vragenlijst intake
  • Informatie over het ontstoren en wat u kunt verwachten
  • U ontvangt de middelen en eventuele orthomoleculaire ondersteuning mee inclusief uitleg
 • Een afspraak voor een tussentijdse evaluatie
 •  Een afspraak voor een afrondend gesprek
  •   Bespreken vragenlijst eindevaluatie
  •   Bespreken ervaringen

Dit pakket vormt één geheel en is niet in losse elementen verkrijgbaar.

Dit pakket wordt vergoed vanuit uw aanvullende verzekering en gaat NIET verrekend met  van uw eigen bijdrage!

Homeopathie wordt uitgebreid gedekt vanuit een ruim aanbod aanvullende pakketten. Het is echter wel belangrijk dat de homeopaat voldoet aan de juiste voorwaarden en kwaliteitseisen. Anders is de kans zeer groot dat de consulten en behandelingen niet worden vergoed.

Een homeopaat moet zijn aangesloten bij een erkende beroepsvereniging. In Nederland zijn er drie beroepsverenigingen specifiek voor homeopathie: de Nederlandse Vereniging van Klassiek Homeopaten (NVKH), de artsenvereniging voor integrale geneeskunde (AVIG) of de Nederlandse Organisatie van Klassiek Homeopaten (NOKH). Van deze verenigingen is de NVKH de grootste en bekendste.

Homeopathische consulten vallen onder de aanvullende verzekering en worden daarom NIET verrekend met het eigen risico!


Voor wijzigen of afzeggen van afspraken binnen 24 uur, wordt de gereserveerde tijd in rekening gebracht.
Het is mogelijk om de consulten te splitsten in twee korte consulten. Geef dit aan bij het maken van de afspraak!

Wil je weten wat jouw verzekering vergoed?

Nicolle Leijen is een ervaren klassiek homeopaat, aangesloten bij de NVKH (registratienummer 04-1634) en de overkoepelende organisatie RBCZ ( licentienummer 170277R) en wordt vergoed door verzekeraars.

In het vergoedingen overzicht 2019 worden de aanvullende  zorgverzekeringen vermeld en daarbij de dekking die deze geven specifiek voor consulten van klassiek homeopaten die aangesloten zijn bij de NVKH en de overkoepelende organisatie RBCZ

Praktijk is aangesloten bij Geschilleninstantie Stichting Zorggeschil. In het kader van de wet WKKGZ (Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg) moet de praktijk kunnen beschikken over een klachtenfunctionaris en aangesloten zijn bij een geschilleninstantie. Dit is geregeld middels de collectieve aansluiting bij de Geschilleninstantie Stichting Zorggeschil. Maar natuurlijk hoop ik dat u met uw klacht eerst bij mij komt, zodat we er samen uit kunnen komen.

Geschilleninstantie Stichting Zorggeschil folder  downloaden.